Děkujeme, že jste nám byli skvělími rodiči.
K 40. výročí svatby věnují děti,

Kateřina a Eduard